تبلیغات
wellcome to parkourite .به وبلاگ تخصصی پارکور خوش آمدید. به علت حجم زیاد وبلاگ تا لود کامل آن کمی صبر کنید PARKOUR ITE - تاریخچه والیبال

تاریخچه والیبال در جهان


نگاهی به تاریخچه والیبال در جهان .....

والیــبال در سال ۱۸۹۵ میلادی مطابق با سال ۱۲۷۴ شمسی ، یعنی ۱۱۱ سال قبل توسط ویلیام . ج . مورگـان مدیر Y.M.C.A در هولیوک ایالت ماسا چوست آمریکا ابداع شد. در ابتدا این ورزش مینتونت نام گذاری شده بود و دلیل انتخاب این نام برای همگان نامعلوم بود. تحت تاثیر محبوبیت بسکتبـال در بین عامه ، مورگان تصمیم گرفت برای دانشجویان خود ، ورزشی را بوجود آورد که بازی از روی تور انجام گیرد و لذت بخش باشد. مورگان با استفاده از تور تنیس روی چمن که به دو طرف دیوار سالن ورزش بسته می شد و با استفاده از توئی توپ بسکتبال که بدلیل سبکی وزن به دستها آسیب نمی رساند ، بازی را شروع کرد. با وجود اینکه بطور آهسته و کند از Y.M.C.A آغاز شد ولی طولی نکشید که در کلیه شهرهای ماساچوست و نیوانگلاند عمومیت یافت.

در اسپرینگ فیلد ، دکتر ت ـ آ هالستید با مــشاهده بازی ، مینتونت را به والیبال تغییر نام داد ، زیرا قصد اساسی از بازی کردن ، فرستادن و برگـشت دادن ( رد و بدل کردن ) توپ از روی تور است که کلمه والیبال در معنا این نیت را مشخص می سازد. با اینکه والیبال در آغاز ورزش سالنی بود و در محل های سرپوشیده بازی آن انجام می شــد ، و اســاسا” برای فعالیت های سرگرم کننده پیشه وران و تجار اختصاص یافته بود ، ولی کم کم به زمین هــای روبـــاز کشـیده شد و بعنوان یکی از فعالیت های جالب توجه تابستانی در آمد و به شدت تعقیب می شد.

در آغاز برای بازی والیبال قوانین خاصی تدوین نشده بود ، هر فرد و در هر کشــوری بمیل خود و به طریق مختلف با توپ بازی می کردند. رفته رفته والیبال در مناطق و نواحی مـختلف جــــــهـان گسترش می یافت. همچنانکه هر ابداع یا اختراعی در آغاز با نواقصی همراه بوده و به مـرور زمـان تکـــــمیل و رفع نواقص می شود ، والیبال نیز از این قاعده مستثنی نبود و کم کم قوانین برای این بازی وضع شد و روشها و حرکات تکنیکی جایگزین حرکات قبلی گردید.

ـ در سال ۱۹۰۰ پذیرفته شد که امتیاز هر ست بازی ۲۱ پوان باشد.

ـ در سال ۱۹۱۲ سیستم چرخش به تصویب رسید.

ـ در سال ۱۹۱۷ پذیرفته شد که هر ست بازی ۱۵ پوان ( امتیاز ) باشد.

ـ در سال ۱۹۱۸ تعداد بازیکنان هر طرف زمین ۶ نفر پیشنهاد شد که مورد قبول عامه قرار گرفت.

ـ در سال ۱۹۲۱ موافقت شد که هر تیم با سه ضرب توپ را به طرف دیگر بفرستد.

ـ در سال ۱۹۲۳ اندازه زمین بازی ۹×۱۸ متر تعیین شد.

بمرور ، در سال های بعد ، قوانین فراوانی برای این بازی وضع شد و در بسیاری از قــوانین قبلی نیز تـــغیر حاصل گشت که هنوز هم این تغییرات ( سال ۲۰۰۰ ) ادامه دارد و هر چــهار سال یکبار در کنگره بین المللی والیبال تغییراتی در قوانین بازی به تصویب می رسد و در کــنگره جهانی که در سال ۱۹۹۸ میلادی ( سال شمسی ۱۳۷۷ ) همزمان با برگزاری چهاردهمین دوره مســابقات والیبال جهانی مردان و سیزدهمین دوره زنان در ژاپن برگزار شد با تصویب و تغییر قوانین مـــــانند روش امتیازگیری با بردرالی ، امتیازات ۲۵ برای ست های اول ، دوم ، سوم وچهارم و امتیازات ۱۵ برای ست پنجم و همچنین تصویب بازیکن دفاعی لیبرو ، بکار بردن روش جدید مجازات ها و تصویب بــا پـــازدن تــوپ در کـنگره قبلی که همه این قوانین جدید دگرگونی و هیجان فراوانی در بازی والیبال بوجود آورده است.

اولین کشور خارجی که والیبال را پذیرفت ، کشور کانادا و بـه ســـال ۱۹۰۰ بــود. اساساً نهضت Y.M.C.A ( سازمان جوانان مسیحی ) در معرفی این ورزش به دیگر کشورهای جهان و تعمیم آن سهم فراوانی دارد.

بازی والیبال در پایان سال ۱۹۰۰ به هندوستان و در سال ۱۹۰۵ به کوبا ، ۱۹۰۹ به پورتوریـــکـــو ، ۱۹۱۰ به فیلیپین ، ۱۹۱۲ به اوروگوئه ، ۱۹۱۳ به چین و ۱۹۱۷ به ژاپن و به تدریج از سال ۱۹۱۴ به بعد بتوسط سربازان قوای آمریکا و مستشاران و اشخاص دیگر ، به کشورهای اروپائی از قـــبـــیل فرانسه ، چکسلواکی ، لهستان ، شوروی و بلغارستان و سایر کشورهای اروپائی معرفی شد و تعمیم یافت. ولی بسبب بیگانه بودن این ورزش برای اروپائیان ، در ابتدا امر قبول آن به کندی صـــورت می پذیرفت. فرانسه ، چکسلواکی و لهستان سه کشوری بودند که قبل از دیگران اقدام به تشــکیل فدراسیون ملی والیبال در کشور خود نمودند.

کشور شوروی که در سال ۱۹۲۳ اقدام یه تاسیس انجمن ملی والیبال نمود ، برای پــــــــیشرفت و دگرگــــونـی آن فعالیت زیادی بعمل آورد. اصولاً شوروی از کشورهائی است که در پیشرفـــت تـــکنــیک و تاکـتیک والیبال و تنظیم قوانین در جهان سهم بسزائی دارد و برای قهرمانی های در مسابقات اســت کــه قــدرت بــزرگ جهانی بحساب می آید. کشورهای فرانسه ، چکسلواکی و لهستان پس از تشکیل فــدراســیــون مــلــی ، مــصــمم شــدند که با کمک کشورهای دیگر که فدراسیون بین المللی را تاسیس نمایند و در سال ۱۹۳۶ به هــنـگام بـــازیهای الـمـپـیـک در بـرلین آلمان ، در این زمینه فعالیت زیادی نمودند ولی باآغاز جنگ بین المللی دوم و طغیان آن در اروپا ، اقدامات آنان متوقف شد.

بطور کلی تغییرات و پیشرفت والیبال را می توان به سه دوره تقسیم نمود. دور اول از سال آغاز تا ۱۹۱۸ ، دوره دوم از سـال ۱۹۱۹ تا سال ۱۹۴۶ و دوره سوم از سال ۱۹۴۷ به بعد که تــغــیــیرات و پیشرفت اساسی والیبال در دوره سوم صورت پذیرفته است.

پــس از جــنـگ بــین المللی دوم ، فعالیت های فراوان برای حرکت جدید به والیبال مجدداً آغاز

شـــد و اولـــــین مــسـابـقه یین المللی در قاره اروپا بین دو کشور فرانسه و چکسلواکی و در شهر پـــاریس برگزار گردیــد. پـیـگـری برای تاسیس فدراسیون بین المللی والیبال ادامه یافت. مذاکرات بین سه کشور فرانسه ، چک و لهستان منتج به موافقت در جهت تشکیل گــنـگره ویــژه بــرای تــاسـیـس اتحادیه بین المللی والیبال گردید. ســرانـجـام در تـاریـخ آوریل ۱۹۴۷ کنگره با شرکت نمایندگان چهارده کشور از سراسر جهان در پاریس برگزار شد و مـوافـقـت شـد فـدراسـیـون بـیـن الـمـلـلـی والیبال (F.I.V.B) تـاسـیـس گـردد که این فدراسیون در پاریس تشکیل شد و آقای پل لیبود از کشــور فرانسه بعنوان اولین رئیس فدراسیون بین المللی والیبال انتخاب شد.

بزودی کشورهای زیادی در خواست عضویت خود را برای پیوستن به فدراسیون بین المللی اعلام نمودند که امروز این فدراسیون حدود ۲۱۸ کشور عضو دارد ( سال ۲۰۰۶ ) و بیش از ۲۵۰ میلیون نفر از مردم جهان والیبال بازی می کنند. اولین رئیس انتخابی فدراسیون بین المللی والیبال آقای پل لیبود از کشور فرانسه تا سال ۱۹۸۴ ( یعنی ۳۷ سال تمام ) ریاست فدراسیون بین المللی را با قدرت بــرعــهـده داشــت و تــوانــست بــا کــمک سایر اعضاء ، این فدراسیون را در ردیف فعال ترین فدراسیون ها و والیبال را در زمره بزرگترین ورزشهای جهانی در آورد.

پــس از تــاسیس فدراسیون یبن المللی ، کمیته های مختلفی در داخل آن بوجود آمد و بـــرنـامـه مسابقات رسمی بین المللی تنظیم و آغاز شد.

در سال ۱۹۴۹ اولین دوره مسابقات جهانی والیبال بــرای مــردان در پراگ و در سال ۱۹۵۲ دومین دوره مسابقات جهانی مردان و اولین دوره مسابقات جهانی زنان در مسکو برگزار شد.

بــرنامه مسابقات والیبال بطور منظم هرچهار سال یکبار تاکنون در کشورهای مختلف انجام شده است . در ســال ۲۰۰۶ دوره شــانـزدهم مسابقات والیبال جهانی مردان با شرکت ۲۴ تیم و دوره پانزدهم مسابقات جــهانی زنان با شرکت ۲۴ تیم در کشور ژاپن انجام یافت.

تیم ملی والیبال بزرگسالان مردان ایران در این مسابقات شرکت نمود . بسبب اهمیتی که والیبال در بین ورزشها بدست آورد ، در سال ۱۹۶۴ مسابقات والیبال مردان و زنان به برنامه بازیهای

الــمـپـیــک توکیو اضافه شد که تاکنون (سال ۲۰۰۶ ) در ده دوره از بازیهای المپیک برنامه های آن با اهمیت خاصی انجام شده است.

علاوه بر مسابقات قهرمانی جهان و المپیک ، مسابقات والیبال مردان و زنان در سراسر جـــهـان با عنوان ، جام جهانی ، لیگ جهانی ، قهرمانی اروپا ، پان آمریکن ، قهرمانی آسیا ، بازیهای آسیائی ، والیبال ساحلی ، جهانی دانشجویان ( یونیورسیاد ) ، قهرمانی آفریقا ، ارتشهای جهان ، گراند پــری زنان ، راه آهن های جهان ، قهرمانی ناشنوایان ، قهرمانی معلولین ، پارالمپیک ، قهرمانی کشورهای

عربی ، چهار تیم برتر ، جایزه بزرگ ، ستاره ها و تورنمنت های بین المللی و دوستانه و غــیـره در گروههای سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان و مینی والیبال بطور منظم انجام می شود.

در تاریخچه والیبال جهان باید ژاپن را بعنوان دگرگون کننده تکنیک ها ، تاکتیک ها و آمــادگی جسمانی در والیبال معرفی نمود ( دگرگون کننده در سرویس ، ساعد ، انواع پاس ها ، توپ گیری ، و انواع آبشارهای سرعتی با پاس های کوتاه الف و ب و ترکیبی و بویژه بدنسازی ). انجمن های والیبال ژاپن از سال ۱۹۶۱ فـــعالـیت های بین المللی خود را و به همراه تیم های ملی زنان و مردان این کشور در کلــیه مسابقات رسمی تحت نظر فدراسیون بین المللی و کنفدراسیون آسیائی انجام داده اند. مــربــی تیم ملی والیبال ژاپن آقای یاسوتاکاماتسودایرا با تنظیم یک برنامه هشت سـاله و مــنـطـقی از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۲ توانست مدال طلای المپیک مونیخ را به سال ۱۹۷۲ برای کــشور خود بدســـت آورد. ماتسودایرا یکی از بزرگترین مردان والیبال جهان بحساب می آید و سمــت هائی را با عـنوان رئیس فدراسیون والیبال ژاپن ، رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا و نایب رئــیـس فـــدراســیــون بــین المللی و رئیس کمیته لیگ جهانی والیبال داشته است. ایشان سهم بسزائی در پیشرفت والیبال جهان دارد.

ماتسودایرا اولین دوره کلاس مربیگری بین المللی والیبال را در سال ۱۹۷۱ در دوکاتاگوری ۱ و ۲ در توکیو تشکیل داد که قریب ۶۰ نفر از کشورهای مختلف جهان در این کلاس شرکت داشـتـند (ازکشورمان آقایان: ابراهیم نعمتی ، رضا هدایتی و داود دارابیان در میان شرکت کنندگان بودند ).

از دیگر مردان والیبــال ژاپن که در این تاریخچه میتوان از وی نامبرد ، آقای تویودا از کشور ژاپن می باشد ، ایشان از لـحـاظ تئوری امور فنی و ارائه تکنیک ها و تاکتیک های والیبال در جهان سهم موثری داشته است ، ضمناً آقای تویودا سمت هائی در فدراسیون بین المللی و کنفدراسیون والیبال آسیا و ژاپن داشته اند و هنوز هم دارند (سال ۲۰۰۶ ).

آقای هورست باکه از کشور آلمان شرقی نیز در پیش برد امور فنی والیبال جهان و آموزش ، نقش

بسزائی داشته است و آغاز مینی والیبال برای کودکان از سن ۹ تا ۱۲ سال از ابـتکارات این شخص است.

تیم های صاحب نام زنان و مردان دنیا که از اولین مسابقات جهانی و المپیک و جام جــهــانـــی تا

کنون توانسته اند مقام های اول تا ششم را در جهان بدست آورند عبارتند از : کشورهای شوروی ، ایتالیا ، ژاپن ، چکسلواکی ، آمریکا ، لهستان ، بلغارستان ، رومانی ، مجارستان ، آلمان شرقــــــی ، کوبا ، برزیل ، آرژانتین ، کره جنوبی ، چین ، پرو ، فرانسه ، کره شمالی ، هلند ، سوئد و کانــــادا.

امروزه فدراسیون بین المللی والیبال با سازمان مرکب از یک رئیس ، دو نایب رئیس ، پنج نـــائب

رئــیـس از کــــنــفدراسیون های والیبال قاره های جهان ، یک مدیر فنی ، یک خزانه دار ، سیزده عــضــــو و کمــیــتــه هــای مسابقات ، مربیان ، داوری ، قوانین ، پزشکی ، گسترش و فعالیت ها ، شــــناســـائـــی بـــازیــکـــان ، اطــلاعات ، حقوقی ، تشریفات ، والیبال ساحلی ، لیگ جهان و هــمــچــنــین حـدود ۲۱۸ کشور عضــو و پنــج کــنـفدراسیون والیبال قاره ها با سازمانی منظم و تعدادی مدرسین بــیــن الــمـللی در امور آموزش داوری و مــــربیگری ، برنامه های والیبال را در سراسر جهان هدایت کرده و به پیش می برد.

در تاریخچه والیبال جــهان از آقای دکتر روبن آکــوســـتـــا کـه از سال ۱۹۸۴ در کنگره والیبال لوس آنجلس آمریکا به ریاســت فدراسیون بین المللی انتخاب شده است به بزرگی باید یاد کرد. ایشان مدیری لایق و شایسته و دارای ابــــتــکـارات بــــرجســـتــه ای در زمــیـنه پیشرفت والیبال می باشند. و به جرات میتوان گفت که امروزه بــه هــمــت ایشان والیبال بعنوان یکی از سه ورزش بزرگ جهانی معرفی شده است.

مقر فدراسیون بین المللی والیبال در شهر لوزان سوئیس قرار دارد و در اداره امور جاری فدراسیون بـیـن الـمللی و سیستم اداری و ارتباطی با جهان ورزش با والیبال ، خانم مالوآکوستا همسر رئیــس فدراسیون بین المللی ، سهم ارزنده ای داشته و دارد.

از رویـداد های مهم والیبال بغیر از المپیک ، می توان قهرمانی جهان و جام جهانی لیگ سراســری مــردان جهـان را نام برد.اولین دوره لیگ جهان در سال ۱۹۹۰ با شرکت هشت تیم و جــایــزه ای معــادل یـک مـیـلـیـون دلار آغـاز شد و به ترتیب دومین دوره به سال ۱۹۹۱ و باشرکت ۱۰ تیم و دومیلیون دلار جایزه و سومین دوره در سال ۱۹۹۲ با شرکت دوازده تیم و سه میلیون دلار جایزه و بالاخره دهمین دوره آن در سال ۱۹۹۹ و جــایــزه ای معادل هفت میلیون دلار و باشرکت ۱۲ تیم برگزار شده است. جایزه دوره یازدهم در سال ۲۰۰۰ ، یازده میلیون دلار است. که در سال ۲۰۰۶ به پانزده میلیون دلار ارتقاء یافته است.

تــیم ملی والیبال ایتالیا در ده دوره شرکت در مسابقات لیگ جهان جمعاً در هفت دوره و طــــی ســــال های ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۴ ، ۹۵ و ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹ مقام قهرمانی و در سال ۱۹۹۶ به مقام دوم و ســــال ۱۹۹۳ مقــــام سـوم و سال ۱۹۹۸ مقام نایب قهرمانی و از بهترین تیم های لیگ بشمار رفته است. اما در دوره ی چهارم بـــرزیل و در دوره ی هفتم هلند و در دوره ی نهم کوبا مقام قهرمانی لیگ جهان را بدست آوردند.

از دیگر نکات مهم و موفقیت آمیز والیبال در سال های اخیر پیشرفت های سریع والیبال ســاحـلـی است که به ســبــب اهــمــیت آن و با درایت و مدیریت دکتر آکوستا ، کمیته بین المللی المپیک تصویب نمود که مسابقات والیبال ساحلی به برنامه هــای الــمپیک اضافه شود که مسابقات آن در المپیک ۱۹۹۶ آتلانتا برگزار گردید و هنوز هم در المپیک ها ادامه دارد.

تاریخچه والیبال جهان دارای جزئیات فراوان و مهمی است که از ذکر آنها صرف نظر می شود که انشاء الله در کتاب ویژه ای در آینده به همه آن ها اشاره خواهد رفت.

● تاریخچه والیبال در ایران

ورزش والیـــبال حـــدود ســــال ۱۲۹۹ شــمــسی یعنی ۸۶ سال قبل ، ( در سال ۱۳۸۵ ) توســــط جناب آقای میرمهدی ورزنده استاد بزرگ ورزش ، بــه ایـران آورده شد و از دارالمعلمین ورزش آغــاز بــه تــعــلــیــم گـردید. بازی والیبال در ایران در ابتدای امر دارای قواعد خاصی نبود و به شــکــل های مختــلف آن را بـــازی می کردند. فنون و تاکتیک های والیبال نیز مانند قوانین آن پایه واساس اصولی نداشت و هر بازیکن به ابتکار شخصی و اختصاصی خود که اکثراٌبا مشت زدن یا سمبه زدن همراه بود با تــوپ بازی می کرد. لیکن در سال ۱۳۰۲ شمسی با استفاده از تــرجــمـه مجلات خارجی قوانینی که در آن زمان در کشورهای دیگر اجراء می شد ، در ایران نیزتاحدودی از آن پیروی گردید.

طول و عرض زمین درآن موقع ۱۰×۲۰ متر بود و در هر طرف زمین ۹ تا ۱۱ نفر با استفاده از سر و دست ، با توپ بازی می کردند. گردش یا چرخش بازیکنان به طور جدی وجود نــداشــت و هـر کــس در هـر محلی که بیشتر تخصص داشت به طور ثابت در آن محل بازی میکرد از سال ۱۳۰۴ توجه بیشتری از جانب علاقمندان نسبت به این ورزش معطوف گردید و ظرف مـــدت کــمــی

طرفداران بسیاری جذب این ورزش شدند ، به طوری که تمرینات والیبال در سه محل ، به طــور جدی و مستمر شروع و دنبال شد.

این سه محل عبارت بودند از :

۱) دارالنعلمین ورزش

۲) کلوپ شایسته یا اجتماعیون

۳) کلوپ ورزشی کالج البرز.

محل سوم درای امکانات و زمینهای زیادتری بود و در نتیجه جوانان بیشتری به تمـریـنـات اشـتغال داشـتند. پس از چند ماه تمرین ، اولین مسابقه والیبال در سال ۱۳۰۴ بین دو تیم دارالمعلمین ورزش و کـــلوپ شایسته انجام گردید که باهیجان فراوان توام بود. چون مسابقه برای مردم تازگی داشت لذا حضور آنان باعث شد که رقابت بیشتری بین دو تیم مسابقه دهنده بوجود آمده و بر هیجان آن افزوده شود. این مسابقه مقدمه ای برای توسعه روز افزون این ورزش گردید.

برای تــمــریــنــات و آماده نمودن افراد کلوپ شایسته یا اجتماعیون ، مرحوم آقای شمس الدین شایسته که سالیان دراز خدمات ارزنده ای در ورزش کشور انجام داده اند ، تلاش بسیار می نمــود و خود نیز یکی از بازیکنان ورزیده آن دوره محسوب می شد.

از بازیکنان خوب دوران قدیم میتوان آقایان : حسن گوشه _ بدیع الله مجذوب _ ناصرخان رفیعا _ دکتر علی کنی _ دکتر علی یوسفی _ علی اکبر همایونی _ حاجی مقدم _ نصراله مقــــدم _ صادق ریاحی و چارلی اسمعیل زاده _ اوشار _ نقابت و پالیزی را نام برد.بازی والیبال به تــدریج بمدارس راه یافت و در اندک زمانی توسط مربیان فارغ التحصیل دارالمعلمین ورزش در مدارس و همچنین در شهرستانهای کشور رواج و عمومیت یافت.

شهرستان اصفهان اولین شهری بود که بعد از تهران در امر توسعه این ورزش فعالیت داشت. اولین مــســـابـقه شهرستان های ایران بین دو تیم والیبال کالج اصفهان و کالج البرز تهران ، برگزارشــد.

تهیه توپ والیبال یکی از مشکلات آن زمان بود و برای بازی والیبال اکثراً از توپ فوتبال استفاده می شد. سرانجام اولین توپ والیبال توسط شخصی به نام قمشه ای ساخته شد.

در سال ۱۳۱۴ یکدوره مسابقه باشگاهی در تهران برگزار گردید که تیم والیبال باشگاه دربند برنده جـام قهرمانی گردید. در همین سال نیز چند مسابقه دوستانه و تشویقی بین تیمهای بانوان تــهـــران انجام شد.

در سال ۱۳۱۸ اولین دوره مسابقات والیبال قهرمانی ایران همزمان با مسابقات ســـایـر رشــــته های ورزشی برگزار شد. در ابتدای تاسیس فدراسیون های ورزشی ( سال ۱۳۲۴ ) ، والیبال وبـســکـتبال دارای فدراسیون مشترک و تا سال ۱۳۳۶ به همین نحو ادامه داشت و همه ساله مسابقاتی تـــحــت

عنوان قهرمانی باشگاهها ، دستجات آزاد ، انتخابی ، قهرمانی مدارس و دانشکده های هر شهرستان و نهایتاً قهرمانی کشور انجام می گرفت.

اشــــغــال ایران توسط نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم ، ارتباط ورزشی کشور ما به ویژه تیم های والیبال را با سربازان این نیروها بهمراه داشت و راهی برای آشنا شدن با والیبال خارج از کـشــور بــود. در آن زمــان یــک مسابقه دوستانه بین یک تیم از کشورمان با ارتش روســیــه در بنــدر انـزلی انجام شد که بنفع ایران خـــاتــمه یافت ( بازیکنان این تیم عبارت بودند از : شاملو _ هاکوپیــان _ چـــارلی _ احـمدی نیا _ شادمان _ بزرگمهر _ خاتم _ ..... ). مسافرت ورزشکاران ایــن رشته چه به صورت شخــصــی و یـــا ورزشـی به خارج از کشور و مشاهده مسابقات والیبال خـــارجی تاثیر فراوانی برای والیبال ایران در بر داشــت و ایــن تغییرات از سال ۱۳۳۱ به بعدکاملاً محسوس بود و پاس های قوسی بلند به ابتکار آقای محمد حسن اشــتــری ، و آبـشار زدن با روش جفت در والیبال ثمره این مسافرت ها بود که در آن زمان آبشار زدن با روش لنــــگ رواج داشت ( یعنی پرش به بالا به وسیله یک پا انجام می شد) و کسانی که با روش جفت آبشار می زدند مورد پسند جامعه مربیان آنروز ایران قرار نمی گرفتند و مخالف آبشار زدن با روش جفت بودند.

ترجمه کتاب قوانین والیبال در سال ۱۳۳۳ توسط دکتر سید ضیاءالدین شادمان رئیس فـــدراسیون والــیــبال و بسکتبال وقت و تهیه و تنظیم آن به توسط آقای کاظم رهبری رئیس تربیت بـــدنـــی آموزشگاه هــای پــایــتــخت که از داوران ممتاز والیبال و چند رشته ورزشی در کشورمان بودند اقدامات ارزنده ای بود که شــکـل مــنظمی را در برگزاری مسابقات والیبال آن زمان فراهم نمود.

همچنین تمرینات منظمی در تهران و شهرستانها آغاز شد و برگزاری مسابقات شکل مناسب تــری پیدا کرد. تمرینات و مسابقات ادامه داشت.

در پــایـــان سال ۱۳۳۶ ، والیبال دارای فدراسیون مستقل شد و آقای امیرعباس امین بسمت اولیــن رئیس فدراسیــون والیبال منصوب گردید. علاقمندی و دلسوزی آقای امین موجب شد که فعالیت اساسی والیبال و رقــابت بین تیم ها از این زمان در کشور آغاز شود. آغاز والیبال نوین را می توان از بدو ریاست امیرعباس امین و دبیر فدراسیون والیبال آقای حسین جبارزادگان که از مربیان لایق و با قدرت والیبال و بسکتبال بود بحساب آورد. مسابقات و برنامه های تمرینی تیمها به صـــورت وسیع تر و با کیفیت بیشتری تعقیب می شد.

در سال ۱۳۳۷ برای اولین بار تیم ملی والیبال مردان پاکستان به تهران دعوت شد و چند مســابــقه دوستانه با تیمهای ملی وباشگاهی و ارتش انجام گرفت که پاکستان در چهار مسابقه پیاپی با تیــم

ملی و تیمهای دیگرمان سه بر صفر پیروز شد ولی در پنجمین مسابقه با تیم ارتش که در هــــوای آزاد و با توپ لاستیکی انجام شد سه بر دو شکست خورد. تیم ملی والیبال مردان کشورمان برای اولین بار در این سال تشکیل شد. شکست در این مسابقات ، والیبال ما را از خواب بیدار کرد و با بهره گیری از این تجربه ، تمرینات تیم ها ، با شکل منظم تری ادامه یافت.

چند ماه بعد تیم ملی مردان ایران به مسابقات والیبال بازیهای آسیائی ۱۹۵۸ توکیو اعزام شد. اعضاء تیم را هشت بازیکن به ترتیب کمال پورهاشمی ، عبدالمنعم کمال ، محمد اسمعیل اشتری ، محمد شریف زاده ، عــبــاس تــهــرانی ، مـحمود عدل ، حسینعلی امیری و سیاوش فرخی و مربی تـــیم آقای فــریــدون شریف زاده که از استادان بزرگ والیبال ، بسکتبال و فوتبال بودند و قبلاًعضویت در تیم های گالاتا سرای ترکیه را داشتــنــد و یـــک ســرپــرســت آقای امیر عباس امین تشکیل می دادنـــد و داور همراه تیم ، آقای ابراهیم نعمتی و بازیکن نهم تیم آقــای شــعــبـان محمدی از لیست ۱۲۵ نــفـری اعزامی به بازیهای آسیائی توکیو بدون علت حذف شــدنــد. این تیم که برای اولین بار در چــنیـــن رویداد مهمی شرکت کرده بود ، توانست در میان کلیه تیمهای شـــرکـــت کـننده با افتخار و سربلندی مقام دوم مسابقات را کسب نموده و مدال نقره اولین دوره مسابــقــات والیبال بازیهای آسیائی را بــه ارمغان آورد. پس از این مسابقات ، فعالیت بیــن الــمللی بیشتری در ورزش والیبال ایران آغاز شد. اعزام مربیان و داوران به کلاسهای بین المللی ، دعوت از تیم هــای زنان و مردان خارجی به کشور و اعزام تیمهای ملی زنان و مردان به تورنمنت ها و مسابقات رسمی بین المللی مانند بازیهای آسـیائی ، مسابقات قهرمانی آسیا ، قهرمانی جهان ، دانشجویان جهان ، ارتشهای جهان ، ناشنوایان جــهـان ، معلولین جهان و راه آهن های جهان و جام های جمهوریت ترکیه و غیره ، از اهم این فعالیــت هـا می باشد ، که در این تاریخچه از مربیان و داوران بین المللی ایران بازیکنان تیمهای ملی نـام بــرده خواهد شد. مسابقات مهم بین المللی که تیمهای ملی و دیگر تیمهای نهادها و ارگانها کشور ما در هر رده سنی چه در داخل و چه در خارج کشور انجام داده اند بهمراه اسامی کلیه بازیکنان تــیــم مـــلی در رده های سنی مختلف که از سال ۱۳۳۷ تاکنون ( سال ۱۳۷۹ ) با تیمهای مختلف بــازی کرده اند در این تاریخچه به ترتیب با نام معرفی می شوند.

در رویـداد های داخلی ، برگزاری مسابقات والیبال لیگ سراسری ایران با عنوان جام پاسارگـــارد که در سالهای ۱۳۵۳ ، ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ انجام شد و مسابقات بین المللی دهه فجر و لیگ های برتر و دسته اول باشگاهها که از سال ۱۳۷۲ تاکنون سال ۱۳۸۵ انجام می شوداز اهمیت ویژه ای برخوردار

بوده و در رواج و گسترش و پیشرفت والیبال در کشور تاثیر فراوان برجای گذارده است.

مسابقات رسمی تا کنون ( سال ۱۳۸۵ ) تیمهای ملی والیبال زنان و مردان و سایر تیمهای والــیــبال نهادها و ارگانهای ایران شرکت نموده و توانسته اند مقام قابل معرفی را در آسیا یا جهان بدســـت آورند به ترتیب زیر اعلام می شود :

۱ . مقام دوم بازیهای آسیائی ۱۹۵۸ میلادی در توکیو مردان ، مدال نقره.

۲. کسب مقام قهرمانی ( اول ) ارتشهای جهان ( سیزم ) و مدال طلا در تهران سال ۱۳۴۷ شــمــسی ( مردان ).

۳ . رتبه سوم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی بانکوک بسال ۱۹۶۶ ( زنان و مردان ).

۴. رتبه پنجم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی بانکوک سال ۱۹۷۰ ( مردان ).

۵. رتبه چهارم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی بانکوک سال ۱۹۷۰ ( زنان ).

۶. رتبه پنجم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی تهران سال ۱۹۷۴ ( زنان ).

۷. رتبه چهارم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی تهران سال ۱۹۷۴ ( مردان ).

۸. مقام قهرمانی ناشنوایان جهان سال ۱۹۷۶ ( مدال طلا ) (مردان ).

۹. مقام قهرمانی ارتشهای جهان ( سیزم ) سال ۱۹۷۹ ( مدال طلا ) ( مردان ).

۱۰. مقام قهرمانی معلولین جهان در سال ۱۹۸۵ ( مدال طلا ) ( مردان )

۱۱. مقام قهرمانی معلولین جهان در سال ۱۹۸۶ ( مدال طلا ) ( مردان )

۱۲. مقام قهرمانی مسابقات والیبال معلولین جهان در سال ۱۹۸۹ در تهران ( مدال طلا )

۱۳. مقام قهرمانی مسابقات ناشنوایان جهان.

۱۴. رتبه ششم مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در بحرین سال ۱۹۸۱ ( مردان ).

۱۵. مقام چهارم در اولین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در دوبی سال ۱۹۹۰ ( مردان ) که بسیار ارزشمند است.

۱۶. مقام پنجم در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا در هیروشیما سال ۱۹۹۲ تیم باشگاه بنیاد شهید ( مردان ).

۱۷. مقام چهارم در مسابقات قهرمانی جوانان آسیائی در تهران سال ۱۹۹۳ ( مردان ).

۱۸. مقام پنجم در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیائی در هیروشیما سال ۱۹۹۳ تیم باشگاه بانک ملی ایران ( مردان ).

۱۹. مقام اول در مسابقات انتخابی جوانان جهان در تایلند سال ۱۹۹۳ ( مردان ).

۲۰. مقام پنجم در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند سال ۱۹۹۳ ( مردان ).

۲۱. مقام قهرمانی جوانان آسیا در تهران سال ۱۹۹۸ ( مدال طلا ) مردان از وقایع مهم است.

۲۲. مقام اول مسابقات والیبال آسیای میانی – بزرگسالان ( مدال طلا ) مردان در سال ۱۹۹۸ در تهران.

۲۳. مقام اول تورنمنت انتخابی جوانان جهان در منطقه آسیا که تیم ملی جوانان برای شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در بحرین انتخاب شد سال ۱۳۷۷ شمسی.

۲۴. مقام دوم تورنمنت انتخابی قهرمانی جهان – بزرگسالان در تهران _ تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان در ژاپن انتخاب شد ۱۳۷۶ شمسی.

۲۵. مقام نهم قهرمانی نوجوانان جهان در تهران سال ۱۹۹۷.

۲۶. مقام نهم قهرمانی جوانان جهان بحرین سال ۱۹۹۷.

۲۷. مقام هشتم قهرمانی جوانان جهان در تایلند سال ۱۹۹۹.

۲۸. مقام پنجم قهرمانی بزرگسالان آسیا در تهران سال ۱۳۷۸ شمسی.

۲۹. مقام دوم قهرمانی باشگاههای آسیا در سال ۱۹۹۸ در لبنان ، تیم باشگاه پیکان تهران.

۳۰. مقام سوم قهرمانی باشگاههای آسیا با عنوان اولین دوره کاپ کنفدراسیون والیبال آسیا در سال ۱۹۹۹ در چین ، تیم باشگاه پیکان تهران.

۳۱. مقام دوم قهرمانی باشگاههای آسیا با عنوان دومین دوره کاپ کنفدراسیون والیبال آسیا در سال ۲۰۰۰ در تایلند _ تیم والیبال باشگاه پیکان تهران.

● والیبال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، بعلت تعویض های پی در پی رئیس فدراســیــون و تـغییرات وسیع در کادر هیئت رئیسه ، برنامه های والیبال شکل پایداری نداشت و مــســابــقـــات بــیــن الــمـللی چه در داخل و چه در خارج از کشور متوقف گردید و فقط کوشش می شــد در زمیــنــه ورزش عــمــومــی گـسترش وسیع تری بوجود آید و مسابقات قهرمانی کشور نیز همــه ساله انجام گردد. اعزام داوران به کلاسهای داوری بین المللی تقریباً شکل منظمی داشــت ، امــا اعزام مربیان به کلاسهای بین المللی قطع گردید.

کم کم برنامه ها و مسابقات والیبال در سراسر کشور شکل بهتری بدست آورد. از لحاظ کــیـفیت تــعــداد تیمهای بیشتری در مسابقات شرکت نمودند ، ولی تماسهای بین المللی به ویژه تیم هــای

قدرتمنــد بــه هـمان ترتیب متوقف باقی مانده بود. با فعالیتی که طی چند سال اخیر از سال ۱۳۶۸ تا کنون ۱۳۸۵ آغاز شده است و با استعدادی که جوانان کشور در این رشته از خود نشان داده اند ، به ویژه در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان که در دوبی برزگزار شد ، و تیم ملی نوجوانان کشورمـان با سربلندی کامل مقام چهارم این مسابقات را بدست آورد. و همچنین مقام چهارم قهرمانی جــوانـان آسیائی در تهران و کسب مقام اول در مسابقات انتخابی جوانان جهان در تایلند که انعکاس جهانی فراوانی داشت و از همه مهمتر طی سه سال گذشته ( سالهای ۷۶-۷۷و ۷۸ ) مـــوفــقــیــت هـــای چــشــمــگــیری نـصیب تیم های ملی ما شد بویژه کسب مقام قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا که در سال ۱۳۷۷ در تهران برگزار شد علاقمندان این رشته را چند برابر نمود.

طرح و آغاز برنامه مسابقات والیبال بین المللی دهه فجر انقلاب اسلامی از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۷۹ از دیـگـر رویــدادهــای ارزنده والیبال بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اســت که دگرگونی فراوانی در والیبال کشورمان بوجود آورده است.

امید می رود که آینده بهتر و روشن تری در انتظار والیبال کشورمان باشد که بــایـــد بـه حــسـاب برنامه ریزی صحیح و دقیق فدراسیون والیبال گــذارده شـود ، به ویژه حضور مســتـمر و ارائه خط مشی های صحیح و کمک های بسیار ارزنده آقای حاجـــی مــحـمدرضا یــزدانـی خرم رئیــــس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران که در همه زمینه ها در کسب موفقیت هـــای یاد شـــده سهم اصلی و گرانبهائی داشته است. آقای یزدانی خرم از اواخر سال ۱۳۶۸ به ریاست فــدراسـیون والیبال منصوب شده اند. که تا این فعالیت تا نیمه سال ۱۳۸۵ ادامه داشت.

در رویــداد هـــای داخــلــی ، بــرگــزاری مــسابقات لیگ های سراسری برتر ( سوپر لیگ ) ، لیگ دســـته اول ، دسته دوم ، دسته سوم بزرگسالان و جوانان بشکل نوین و با هــمـکاری مدیران کل تربـیت بـــدنی و روسای هیئت های والیبال استانهاکه زحــمــات آنــهــا قابل تقدیر است و با همیاری صمیمانه مدیران و روسای باشگاههای شرکت کننده در لیگ ها و سایر مسابقات قهرمانی کشور از اهمیت خــاصـی برخوردار بوده و اثـــرات جــالــب توجهی را بهمراه داشته که در سال ۱۳۷۸ این اثرات کاملاً محسوس و نــتیجه بخش بوده است ( کسب مقام قهرمانی توسط تــیم ملی جوانان کشورمان در چندین نوبت و شرکت تـــیــم های ملی جوانان و بزرگسالان کشورمــان در قهرمانی های جهان ). امید است بــرگــزاری ایــنگونه مسابقات موجب درخشش بیشتر والــیــبـال کشورمان در آینده در جهان گردد.

تشکیل کلاس های داوری و مربیگری بین المللی در طول ۱۰ سال و سالهای قبل از آن ثــمــرات نیکوئی برای والیبال در برداشته است.

● روسای فدراسیون والیبال از اواخر سال ۱۳۳۶ تاکنون

▪ آقایان :

۱. امیر عباس امین از سال ۱۳۳۶ الی ۱۳۴۲

۲. کاظم رهبری از اواخر سال ۱۳۴۲ الی ۱۳۴۶

۳. علی اکبر میر فخرائی حدود ۸ ماه سال ۱۳۴۷

۴. کمال خانلی ۱۳۴۷ الی ۱۳۴۸

۵. فریدون فرخ نیا از ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱

۶. تیمسار سرلشگر مهدی خزائی ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۳

۷. فرهاد مسعودی از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶

۸. سرکار سرهنگ منوچهر شاپوری از اواخر سال ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۷

۹. محمود عدل سال ۱۳۵۸

۱۰. غلامرضا جباری از اواخر سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰

۱۱. جابر خلف زاده از ۱۳۶۰ تا اول سال ۱۳۶۱

۱۲. حسین علیرضائی تهرانی از نیمه اول سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳

۱۳. غلامرضا جباری از نیمه دوم سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵

۱۴. پرویز خاکی از حدود پایان سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸

۱۵. محمدرضا یزدانی خرم از اواخر سال ۱۳۶۸ تاکنون کنون طولانی ترین زمان ریاست.

۱۶. محمدرضا داورزنی از ۲۰ آبانماه سال ۱۳۸۵

● بازیکنان تیم ملی از سال ۱۳۳۸ تا اول سال ۱۳۷۹۱۳۷۹

بازیکنان دیگری علاوی بر هشت یازیکن شرکت کننده در بازیهای آسیائی ۱۹۵۸ توکیو که در صفحات قبل از آنها نام برده شده و از سال ۱۳۳۸ تا کنون ۱۳۷۹ عضویت در تیم های ملی مردان در رده بزرگسالان ، جوانان و نوجوانان را داشته اند بشرح زیر معرفی می شوند :

۱۱. مسعود ماتابانی

۱۲. خسرو ایمر احمدی

۱۳. حسن کرد

۱۴. محمود مطلق

۱۵. مجتبی مرتضوی

۱۶. محمد البرز

۱۷. جهانگیر قوام

۱۸. چنگیز انصاری

۱۹. اکبر قادری

۲۰. مسعود صالحیه

۲۱. خسرو گلستانی

۲۲. فاروق فخرالدینی

۲۳. حسین جهانشاه

۲۴. حسین درستیان

۲۵. جعفر طاهری

۲۶. خلیل پاک نظر

۲۷. حسین علیرضائی تهرانی

۲۸. بهمن بهشتین

۲۹. محمد همت یار

۳۰. قربانعلی شقاقی زاده

۳۱. مقصود حاج جعفر

۳۲. یحیی مستوفی

۳۳. اکبر تنها

۳۴. محمد قنبریان

۳۵. مسعود فرهید

۳۶. بیژن روحی

۳۷. شهریار ملک ایمن

۳۸. حسن کبیری

۳۹. هادی نوریان

۴۰. ناصر خوئی

۴۱. خسرو ابراهیم

۴۲. محمود نظامی

۴۳. نادر پاکرو

۴۴. یداله کارگر پیشه

۴۵. محمدکریمی

۴۶. حسین بهرام صفت

۴۷. دکتر نامدار

۴۸. جمس پارسیان

۴۹. محمد علی حیدرخان

۵۰. حسن انصاری

۵۱. ناصر میر خزائی

۵۲. محمدرضا قاصدی

۵۳. مسعود میربابا

۵۴. عباس شریفی

۵۵. جمشید قدیری

۵۶. محمد مهدی نیاکان

۵۷. خسرو ملک پور

۵۸. محمد ملک لو

۵۹. فریبز استخری

۶۰. مهدی صابر پور

۶۱. مصطفی ذوقی نژاد

۶۲. ماشااله فرخ منش

۶۳. محمود میرفتاحی

۶۴. حسن کیوان

۶۵. رضا چیتگر

۶۶. احمد پورکاشیان

۶۷. محمود چایچی

۶۸. محمد طاهری

۶۹. علی طاهری

۷۰. حسن شمشیری

۷۱. عزیز پرتوی

۷۲. محمود محب

۷۳. ابراهیم حیدری

۷۴. علی تازرونی

۷۵. منوچهر آخشین

۷۶. اسماعیل حبییبی

۷۷. جلال شاه حسینی

۷۸. بهمن نایب اصل

۷۹. مهدی رزاقی

۸۰. ارژنگ مهاجر

۸۱. علی صبوحی

۸۲. رحیم قارصی

۸۳. پرویز کاظمی

۸۴. جلال شاهسون

۸۵. ناصر نظافت دوست

۸۶. احمد نعمت زاده

۸۷. بیژن کاظمی

۸۸. جاوید نجفی

۸۹. داود اللهیاری

۹۰. ابراهیم وطن پرست

۹۱. علی موذن

۹۲. قاسم تاجری

۹۳. حسین آبادی

۹۴. بهمن سلطانی

۹۵. حسین رجائی

۹۶. مجید اسکوئی

۹۷. بای محمد دوجی

۹۸. جواد محتشمیان

۹۹. مجید آزمون

۱۰۰. مرتضی بهرامی نیا

۱۰۱. مجید ساداتی

۱۰۲. امیر حجازی نو

۱۰۳. توحید جمالی

۱۰۴. حبیب کوزه لی

۱۰۵. خلیل آزمون

۱۰۶. محمدرضا سیف نوری

۱۰۷. جهانگیر تراب÷ور

۱۰۸. حمیدرضا امیری نیا

۱۰۹. محمد معصومیان

۱۱۰. فرزین خسروی اسکوئی

۱۱۱. حسین همادی

۱۱۲. بهنام جلوه

۱۱۳. غلامرضا جاویدی

۱۱۴. اکبر نائینی

۱۱۵. احمد لاهوتی

۱۱۶. غیاث الدین صحنه

۱۱۷. اصغر نائینی

۱۱۸. ایرج مظفری

۱۱۹. سعید حجازیان

۱۲۰. جاوید محسنی نیا

۱۲۱. محمدرضا آخوندزاده

۱۲۲. مسعود آمارت

۱۲۳. محمد مستوفی

۱۲۴. ارسلان درگاهی

۱۲۵. عبدالعلی نبی

۱۲۶. محمدرضا دامغانی

۱۲۷. سید مهدی ابوترابیان

۱۲۸. منصور احمدی

۱۲۹. فرزاد فرهادیان

۱۳۰. بهرامی راد

۱۳۱. بابک مظفری

۱۳۲. رضا نوری

۱۳۳. فرشاد سعیدی

۱۳۴. رحمت نوری

۱۳۵. محمد صادق شعبان خمسه

۱۳۶. بهروز امکانی

۱۳۷. سید مهدی امکانی

۱۳۸. نادر عزیزیان

۱۳۹. امید عقیلی

۱۴۰. امیرحسین نفر

۱۴۱. حسین مرسلی ( ملی جوانان )

۱۴۲. کیوان مجردی

۱۴۳. مرتضی حق شناس ( ملی جوانان )

۱۴۴. مرتضی اکبری فر ( ملی جوانان )

۱۴۵. کریم کیا ( ملی جوانان )

۱۴۶. آرش طبیب زاده ( ملی جوانان )

۱۴۷. عبدالرضا فرجی ( تیم ملی جوانان )

۱۴۸. بهروز عطائی

۱۴۹. حمیدرضا عقیلی ( تیم ملی جوانان )

۱۵۰. حسین اولادی ( ملی جوانان )

۱۵۱. مهران فرجی ( ملی جوانان )

۱۵۲. حشمت اله امیدی ( تیم ملی جوانان )

۱۵۳. فریبرز امیدوار

۱۵۴. عباسعلی میرحسینی

۱۵۵. جلال لطیف زاده

۱۵۶. ساسان خداپرست

۱۵۷. علیرضا امانی

۱۵۸. عظیم جزیده

۱۵۹. محمد حسین نجاتی

۱۶۰. حسین معدنی

۱۶۱. امیرحسین منظمی

۱۶۲. محمدرضا تندروان

۱۶۳. رضا عصاری نائینی ( ملی جوانان )

۱۶۴. پیمان اکبری

۱۶۵. محمدرضا تابعی

۱۶۶. عباس قاسمیان

۱۶۷. محمد ترکاشوند

۱۶۸. سعید رضائی

۱۶۹. علی نقدی

۱۷۰. بهنام محمودی

۱۷۱. رضا شهابی

۱۷۲. غلامرضا مومنی مقدم راد

۱۷۳. رهبر اسفندیاری ( جوانان )

۱۷۴. علی خبارگه ( جوانان )

۱۷۵. احمد مساجدی

۱۷۶. محمد مهدی شریعتی ( جوانان )

۱۷۷. حسین یعقوب نژاد ( جوانان )

۱۷۸. رضا رنجبر

۱۷۹. غلامحسین مدنی

۱۸۰. مجید تابش نژاد

۱۸۱. محمد عمده یاثی

۱۸۲. رضا ابراهیمی

۱۸۳. بهرام جعفر پور

۱۸۴. سید امیر احمدی ( جوانان )

۱۸۵. فرهاد کاوه آهنگران ( جوانان )

۱۸۶. علیرضا بهبودی

۱۸۷. علی خبارگه ( جوانان )

۱۸۸. عباس فتحی ( نوجوانان )

۱۸۹. محمدرضا جودکی ( نوجوانان )

۱۹۰. مهرداد سلطانی ( نوجوانان )

۱۹۱. نصیر جزیده ( جوانان )

۱۹۲. حسین مقدم راد ( جوانان )

۱۹۳. مصطفی مظفری ( نوجوانان )

۱۹۴. مرتضی شیاری ( جوانان )

۱۹۵. افشین علیائی ( جوانان )

۱۹۶. علیرضا نادی ( جوانان )

۱۹۷. مهدی صادقی ( جوانان )

۱۹۸. آق محمد لاق ( جوانان )

۱۹۹. فرامرز سمیعی

۲۰۰. حسین پرموز

۲۰۱. کیانوش سلیمانی

۲۰۲. عبداللحد ارمغی

۲۰۳. علیرضا افشاری

ـ مهم :

تیم ملی نوجوانان جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۸۹ میلادی مقام چهارم اولین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان را که در دوبی برگزار شد کسب نمود. این اولین موفقیت در صحنه قهرمانی جهان بود که نوجوانان ما توانستند برای والیبال کشور جمهوری اسلامی ایران افتخار بزرگی را به ارمغان آورند.

۱. سرپرست : حسین بهرام صفت

۲. سرمربی : حسین مهرانپور

۳. مربی : جعفر هوتهم

۴. ابراهیم سن سبیلی : بازیکن ( ابراهیم سن سبیلی در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در دوبی بعنوان کامل ترین بازیکن نوجوانان جهان انتخاب شد).

۵. محمد حسین نجاتی بازیکن

۶. حسین ذوالنوریان بازیکن

۷. علیرضا امانی بازیکن

۸. اردشیر کریم یار بازیکن

۹. عثمان سن سبیلی بازیکن

۱۰. علی میرعابدی بازیکن

۱۱. جلال لطیف زاده بازیکن

۱۲. محمد عمده غیاثی بازیکن

۱۳. طواق ایزدی بازیکن

۱۴. علی صادقیان بازیکن

۱۵. علی اصغر حجازی نو بازیکن

▪ اعضاء تیم ملی والیبال جوانان جمهوری اسلامی ایران که مقام چهارم قهرمانی آسیا را در سال ۱۳۷۱ شمسی ( ۱۹۹۲ میلادی ) در تهران کسب نمودند :

۱. سرپرست کل : حسین حسینی

۲. سرمربی : ایوان بوگاینکوف( از کشور لتونی )

۳. سرمربی : یداله کازگر پیشه

۴. مربی : علیرضا معمری

▪ بازیکنان :

۵. محمد عمده غیاثی (کاپیتان تیم )

۶. محمد حسین نجاتی

۷. جلال لطیف زاده

۸. مهدی ایمانی

۹. حسن شاهسون

۱۰. ساسان خداپرست

۱۱. عظیم جزیده

۱۲. منصور محسنی

۱۳. امید عقیلی

۱۴. اردشیر کریمیار

۱۵. رضا بنیادی

۱۶. محمود کسعلی

تیم ملی جوانان ایران در سال ۱۹۹۳ میلادی ( مطابق با ۱۳۷۲ شمسی ) در مسابقات انتخابی قهرمانی جوانان جهان ( منطقه آسیا در تایلند ) مقام نخست.

● مربیان بین المللی ایران از شروع والیبال تا سال ۱۳۷۹ شمسی

۱. ابراهیم نعمتی اولین مربی بین المللی _ دارای کاتاگوری ۱ و ۲ از کلاسهای بین المللی والیبال در کشور ژاپن و چکسلواکی.

۲. داود دارابیان

۳. رضا هدایتی

۴. حسن کرد

۵. مسعود صالحیه

۶. فریده فرزام

۷. ماری تت

۸. نسرین بختیاری

۹. فاروق فخرالدینی

۱۰. محمد درانی

۱۱. غلامرضا صابر

۱۲. سید حسین صفاری

۱۳. حسین بهرام صفت

۱۴. اشرف وحیدیان

۱۵. جمشید آیریا

۱۶. خسرو قبادی

۱۷. رضا مهربان

۱۸. بیژن نوذری

۱۹. رحمت اله مصلائی

۲۰. حبیب اله فروزنده

۲۱. حسن کبیری

۲۲. ماشااله فرخ منش

۲۳. غلامحسین فرجامی

۲۴. آقایان : بوش آریا ، محمود چایچی ، غلامرضا توانائی و غلامرضا عناصری نیز در کشور ژاپن و کره دوره های تمرینی را با مربیان این کشورها گذرانده اند.

۲۵. حسین مهرانپور

۲۶. حسن منصوری

۲۷. حسین توسلی

۲۸. امیدوار حاتمی

۲۹. مهدی صابرپور

۳۰. محمدعلی حیدر خان

۳۱. جواد محتشمیان

۳۲. حسن کوچک زاده

۳۳. یداله کارگر پیشه

۳۴. علیرضا معمری

۳۵. محمد حسین عمده غیاثی

۳۶. فرهاد اعرابی

۳۷. هوشنگ حق شناس

۳۸. حسن رهنما

۳۹. جعفر رهنما

۴۰. مجید ارگی

۴۱. رضا وکیلی فرجاد

۴۲. رسول بنائی

۴۳. اسماعیل حبیبی

۴۴. قاسم توکلی

۴۵. اسماعیل حاج قاسم

۴۶. پرویز میرزائی

۴۷. علی ستوده روان

۴۸. سید محمد دلاورخان

۴۹. محمدکاظم بازرگانی گلشن

۵۰. بهمن سلطانی

۵۱. حسن شالیسی

۵۲. عباس امانی شهرک

۵۳. ابراهیم حیدری

۵۴. بهمن دلقندی

۵۵. محمد صادق امیری

۵۶. عطاءاله صادقی

۵۷. میررحیم میرحیدر قارصی

۵۸. ابراهیم وطن پرست

۵۹. نوری آزمون

۶۰. ابوالقاسم کردبچه

۶۱. ولی اله برق لشگری

۶۲. سید جواد محمدی

۶۳. رحیم حجار

۶۴. فرید صائبی

۶۵. حسین نژاد

۶۶. حسین حسینی

۶۷. ابراهیم ابارشی

۶۸. میترا روحی دهکردی

۶۹. سیما صدیقی

۷۰. خسرو ابراهیم

۷۱. پرستو سادات صفی زاده

۷۲. طوبی بهپوری

۷۳. عزت الزمان بازیاری

۷۴. فرشته روان شاد

۷۵. حسن لبلانی

۷۶. خسرو سلفی

۷۷. حسین علیرضا تهرانی

۷۸. خوشگلدی صحنه

۷۹. حسن معئن نژاد

۸۰. قاسم تاجری

۸۱. محمود درستی

۸۲. محمد صادق پشنگ

۸۳. جعفر هوتهم

۸۴. غفار درخشنده

۸۵. مینا فتحی

۸۶. خدیجه شپنجی

۸۷. باقر سلیمان نژاد

۸۸. حمید موحدی

۸۹. محمد رضائی

۹۰. بهرام سپه پناه

۹۱. ناصر شهنازی

۹۲. یوسف نعلبندی

۹۳. احمد پورکاشیان

۹۴. میر ابوالحسن واحدی

۹۵. حسین ودیعتی

۹۶. هاشم صفائیانپور

۹۷. احمد نیمافر

۹۸. محمود عبداللهیان

۹۹. آلبرت عیسی قولیان

۱۰۰. منصور ربیعی

۱۰۱. علی پرویزی

۱۰۲. محمد صادق میر شمسی

۱۰۳. محمدرضا فتوت

۱۰۴. اکبر نائینی عصاری

۱۰۵. عباس برقی خامنه

۱۰۶. بیژن کاظم جو

۱۰۷. جمشید قدیری شاد

۱۰۸. محمدحسین کوشکی

۱۰۹. عزیز پرتوی

۱۱۰. نادر شاوندی

۱۱۱. حسین آبادی قلعه

۱۱۲. کریم قصاب تبریزی

۱۱۳. خلج آقائی

۱۱۴. علی اکبر محمدمرادی

۱۱۵. انوشیروان شریف نیا

۱۱۶. بهروز شاه غیبی

۱۱۷. فرهاد داخم

۱۱۸. علی پور عروجی

۱۱۹. جواد پرورش

۱۲۰. مسعود کامروامنش

۱۲۱. بیوک عالمیه

۱۲۲. حامد شادمند

۱۲۳. حسین دهقانی

۱۲۴. محسن قهرمانی

۱۲۵. سعید عقیلی

۱۲۶. منصور خراسانی

۱۲۷. یحیی قلی یزدان ستا

۱۲۸. بهزاد بزرگزاد مقیم

۱۲۹. کریم نگهبانب راد

۱۳۰. مصطفی ذوقی نژاد

۱۳۱. علی اصغر میرعابدی

۱۳۲. گیتا نادر پور

۱۳۳. خدیجه نامدار

۱۳۴. سهیلا برمور

۱۳۵. منیژه منصور صادقی

۱۳۶. رضا وکیلی فرجاد

۱۳۷. حسن رستمی نژاد

۱۳۸. علی موذن

۱۳۹. علیرضا خوشروئی

۱۴۰. اسداله شاهمرادزاده

۱۴۱. سید نظام الدین رضوانی

۱۴۲. بهمن تاروردی زاده

۱۴۳. حسین سالاری

۱۴۴. جواد گلگار

۱۴۵. حسین جانبخش

۱۴۶. سعید حجازیان

۱۴۷. مصطفی کارخانه

۱۴۸. سید تقی محمودی روحانی

۱۴۹. نادر ناصری اصل

۱۵۰. حمید ساداتی

۱۵۱. محمد میری دوماری

۱۵۲. غلامعلی روستائی

۱۵۳. غلامرضا مددپور

۱۵۴. قاسم ابراهیم زادگان

۱۵۵. اباصلت عابد

۱۵۶. محمدرضا علیجانی

۱۵۷. علی یاوری

۱۵۸. فتح اله سید حسینی

۱۵۹. کیوکرث کرده

۱۶۰. سیف الدین آذر هوش

۱۶۱. محمود نظافتی

۱۶۲. داود آهنگری نمینی

۱۶۳. ایرج زاد رفیعی مقدم

۱۶۴. مجید مصباح

۱۶۵. حسن سبزه پرور

۱۶۶. کامران تبریزی نمینی

۱۶۷. سید مصطفی حسینی

۱۶۸. محمد مستوفی

۱۶۹. حسین وزیری

۱۷۰. منوچهر اسدی پویا

۱۷۱. جبار قوچان نژاد

۱۷۲. نادر شهنازی کوزه کنانی

۱۷۳. مجید خلیلی

۱۷۴. حمید راهجردیان

۱۷۵. حسین مقدم حسینی

۱۷۶. جمشید علییاری

۱۷۷. خسرو سماوی

۱۷۸. مرتضی عهدی

۱۷۹. میر مسعود کامران

۱۸۰. محمد گهرور

۱۸۱. جهانگیر تراپور

۱۸۲. حسن فغانی

۱۸۳. محسن افسونیان

۱۸۴. فرهاد سیستانی

۱۸۵. صغری نژاد نایبی

۱۸۶. آذر خزائی

۱۸۷. فاطمه زاهرا خزائی

۱۸۸. حبیبه پاشائی

۱۸۹. ماندانا مرتب

۱۹۰. مینا جعفری

۱۹۱. زیبا خلج هدایتی

۱۹۲. فیروزه مقدم

۱۹۳. حمیرا بندگانیان

۱۹۴. پریسا بحرینی نژاد

۱۹۵. بتول منتظر القائم

۱۹۶. پروین یادآور

۱۹۷. سودابه پورشهماری

۱۹۸. مرضیه مرادی

۱۹۹. محبوبه سلیم

۲۰۰. فاطمه شب خیز

۲۰۱. فاطمه نظری

۲۰۲. پری فردی

۲۰۳. کبری صادقی

۲۰۴. نگار قصاب زاده

۲۰۵. فلورا کرکی

۲۰۶. فرحناز منعمی

۲۰۷. پریدخت با پیری

۲۰۸. فاطمه اسمعیل زاده

۲۰۹. راضیه سیف زاده

۲۱۰. ملوک سیف زاده

۲۱۱. فریبا صادقی

۲۱۲. میترا شعبانیان

۲۱۳. لیلا موتابیان

۲۱۴. شیوا آزاد فدا

۲۱۵. صدیقه کعبی زاده

۲۱۶. کبری صادقی حقیقی

۲۱۷. ویکتوریا پروانه

۲۱۸. زهرا رسولی

۲۱۹. مهدیه روحانی

۲۲۰. سکینه خرازی

۲۲۱. محبوبه زرنویس زاده

۲۲۲. ثریا یگانه

۲۲۳. کاشف الحق

۲۲۴. الهه ذیغم پور

۲۲۵. اکرم رشیدی

۲۲۶. مرضیه داوطلب

۲۲۷. نازآفرین فنودی

۲۲۸. مهرانگیز جمشیدی

۲۲۹. سیمین حق شناس

۲۳۰. حمیرا عباسی

۲۳۱. آذر محبوبی

۲۳۲. عزت نقوی

۲۳۳. بنفشه اخوان

در کار سازندگی بازیکنان تیم های ملی ما داشته است. ضمناَ آقای میلوسلاواییم مربی سابق تیم ملی ما ، در سالهای ۱۹۹۶ الی ۱۹۹۹ بعنوان رئیس کمیته مربیان فدراسیون جهانی والیبال انتخاب شده است.

● عضویت اعضاء ایرانی در فدراسیون بین المللی و کنفدراسیون والیبال آسیا

در سال ۱۳۵۴ شمسی ، ابراهیم نعمتی بعضویت هیئت رئیسه ( مدیر ) در کنفدراسیون آسیا انتخاب شد.

در سال ۱۳۵۵ شمسی ، مصطفی کدخدازاده بعضویت کیمته قوانین کنفدراسیون والیبال آسیا برگزار شد.

در سال ۱۳۶۷ شمسی ، کنگره بین المللی والیبال المپیک سئول ابراهیم نعمتی را به عضویت کمیته داوری فدراسیون بین المللی والیبال F.I.V.B انتخاب نمود که برای کشور ما حائز اهمیت فراوان بود.

در سال ۱۳۶۸ شمسی ، کنفدراسیون والیبال آسیا کاوه سرحدی را به عضویت کمیته قوانین و محمود حداد را بعضویت کمیته اطلاعات انتخاب کرد.

در سال ۱۳۷۰ شمسی ، داریوش جمالی و امیدوار حاتمی به ترتیب در کمیته اطلاعات و کمیته قوانین کنفدراسیون والیبال آسیا بجای محمود حداد و کاوه سرحدی معرفی شد.

در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ کنفدراسیون والیبال آسیا مجدداَ ابراهیم نعمتی را به عنوان عضو کمیته داوری و کاوه سرحدی را بعنوان عضو کمیته مسابقات برگزید.

در دسامبر ۱۹۹۳ ( آذر ۱۳۷۲ ) اجلاس کنفدراسیون والیبال آسیا با شرکت ۲۹ کشور عضو در کشور بحرین تشکیل شد. مهمترین مسئله انتخاب اعضاء هیئت رئیسه ، روسا و اعضاء کمیته های وابسته بود. در این اجلاس آقای محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران با ۲۸ رای ( از جمع ۲۹ رای ) ، با رای با ارزش برای مدت چهار سال بعضویت هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا انتخاب شدند که برای کشور ما حائز اهمیت فراوان است. در این اجلاس اعضاءهیئت رئیسه کنفدراسیون ، آقای کاوه سرحدی را بعضویت کمیته مسابقات و آقای محمود عدل را بعضویت کمیته والیبال ساحلی ( والیبال روی ماسه ) انتخاب نمودند.

همچنین اعضا رئیسه کنفدراسیون ، ادامه عضویت آقای امیدوار حاتمی رئیس کمیته داوری والیبال کشورمان را در کمیته قوانین کنفدراسیون آسیا برای یک دوره کمیته داوری والیبال کشورمان را در کمیته قوانین کنفدراسیون آسیا برای یک دوره چهارساله ( تا سال ۱۳۷۶ ) تمدید و مورد تائید قرار داد.

انتخاب چهار عضو هیئت رئیسه والیبال ایران در کنفدراسیون والیبال آسیا از رویدادهای مهم سال ورزشی ۱۳۷۲ می باشد مه معرف فعالیتهای فدراسیون والیبال ایران در صحنه های جهانی و ثمره مدیریت ارزشمند آقای یزدانی خرم است.

اعضاء ایرانی عضو کنفدراسیون والیبال آسیا و فدراسیون بین المللی در سال ۱۳۷۹ ( ۲۰۰۰ میلادی )

۱. آقای محمدرضا یزدانی خرم ـ عضو هیات رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا AVC

۲. آقای ابراهیم نعمتی ـ عضو کمیته داوری کنفدراسیون والیبال آسیا AVC و مدرس FIVB برای تدریس در کلاس های داوری بین المللی

۳. آقای محمود عدل ـ عضو کمیته والیبال ساحلی کنفدراسیون والیبال آسیا AVC

۴. آقای کاوه سرحدی ـ عضو کمیته مسابقات کنفدراسیون والیبال آسیا AVC

۵. آقای دکتر خسرو ابراهیم ـ مدرس FIVB برای تدریس در کلاسهای مربیگری بین المللی.

● شروع لیگ برتر مردان از امروز

چهارشنبه، ۲۵ مهرماه ۱۳۸۶

تهران - فدراسیون والیبال

به نام خداوند سبحان

رقابتهای والیبال قهرمانی لیگ برتر مردان کشور از امروز چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۸۶ آغاز شده است که نتایج آن بشرح ذیل می باشد:

توضیح اینکه بر طبق تصمیم گیری مسئولین محترم باشگاه پاس تـهران و موافقت ریاست محترم فدراسیون والیبال، تیم والیبال پاس تهران، در رقابتهای لیگ برتر، با نام تیم والیبال جوانان تـهران، حضور پیدا می کند.

▪ نتایج هفته اول

==============

چهاشنبه، ۲۵/۰۷/۱۳۸۶

-------------------

ـ سیرجان:

گل گهر سیرجان ۳ - پگاه ارومیه ۰

(۲۶-۲۴)(۲۷-۲۵)(۲۵-۲۱)

ـ ارومیه:

ارومدشت ارومیه ۱ - سایپا تهران ۳

(۲۲-۲۵)(۲۲-۲۵)(۲۵-۲۳)(۲۱-۲۵)

ـ تـهران:

جوانان تـهران ۳ - بانک صادرات ایران ۰

(۲۵-۲۲)(۲۵-۲۰)(۳۲-۳۰)

ـ یزد:

تربیت بدنی یزد ۳ - استقلال گنبد ۰

(۲۵-۱۷)(۲۵-۲۳)(۲۵-۱۲)

ـ قزوین:

پردیس متحد قزوین ۳ - اتکاء تهران ۰

(۲۸-۲۶)(۲۵-۲۱)(۲۵-۲۱)

ـ ماهشهر:

پتروشیمی بندر امام(ماهشهر) ۱ - پیکان تهران ۳

(۲۱-۲۵)(۱۵-۲۵)(۲۵-۲۲)(۲۰-۲۵)

==================================

رده بندی لیگ برتر والیبال قهرمانی مردان کشور در پایان هفته اول:

۱) تربیت بدنی یزد

۲) پیکان تهران

۳) پردیس متحد قزوین

۴) جوانان تهران

۵) گل گهر سیرجان

۶) سایپا تهران

۷) ارومدشت ارومیه

۸) پگاه تهران

۹) بانک صادرات ایران

۱۰)اتکاء تهران

۱۱)پتروشیمی بندر امام (ماهشهر)

۱۲)استقلال گنبد

۱۳)شهرداری همدان

▪ نتایج هفته دوم لیگ برتر مردان

پنجشنبه، سوم آبانـماه ۱۳۸۶

تـهران - فدراسیون والیبال

بسـمه تعالی

نتایج هفته دوم والیبال قهرمانی لیگ برترمردان کشور (اتـحاد ملـی، انسـجام اسلامی)

چهارشنبه، ۰۲ /۰۸ / ۱۳۸۶

-----------------------

ـ مسابقه شماره ۷

هـمدان

شهرداری هـمدان ۳ - سایپا تهران ۱

(۲۵-۲۲)(۲۲-۲۵)(۲۵-۱۶)(۲۵-۲۳)

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ناظر: آقای امیر صداقت

داور اول: آقای مسعود قاری

داور دوم: آقای احمد دامغانی نژاد

ـ مسابقه شماره ۸

ارومیه

پگاه ارومیه ۳ - استیل آذین تهران ۰

(۲۵-۲۳)(۲۵-۲۳)(۲۵-۱۷)

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ناظر: آقای امیدوار حاتمی

داور اول: آقای حمید حق بین

داور دوم: آقای مرتضی اکرمی

ـ مسابقه شماره ۹

گنبد

استقلال گنبد ۳ - ارومدشت ارومیه ۰

(۲۵-۲۱)(۲۵-۱۷)(۲۵-۲۱)

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ناظر: آقای محمد حسن خوشدل

داور اول: آقای اصغر حاج کاظمی

داور دوم: آقای مجید علیزاده

ـ مسابقه شماره ۱۰

مشهد

بانک صادرات ایران ۲ - اتکاء تهران ۳

(۲۵-۱۵)(۲۳-۲۵)(۲۶-۲۴)(۱۶-۲۵)(۱۳-۱۵)

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ناظر: آقای عباس جلایر

داور اول: آقای یگانه مجد

داور دوم: آقای احمد سرمست

ـ مسابقه شماره ۱۱

تهران

پیکان تهران ۳ - تربیت بدنی یزد ۱

(۲۵-۱۹)(۳۱-۳۳)(۲۵-۲۰)(۲۵-۱۸)

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ناظر: آقای حمید راهجردیان

داور اول: آقای محمود علی نژاد

داور دوم: آقای محمد رضا آقایی

ـ مسابقه شماره ۱۲

قزوین

پردیس متحد قزوین ۳ - پتروشیمی بندر امام (ماهشهر) ۱

(۲۵-۲۳)(۲۳-۲۵)(۲۵-۱۷)(۲۵-۱۶)

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ناظر: آقای ابراهیم نعمتی

داور اول: آقای ابراهیم فیروزی

داور دوم: آقای بهرام سلیمانی

=========================

▪ رده بندی لیگ برتر مردان در پایان هفته دوم:

۱) پیکان تهران

۲) پردیس متحد قزوین

۳) تربیت یزد

۴) پگاه ارومیه

۵) اسیتل آذین تهران

۶) سایپا تهران

۷) اتکاء تهران

۸) استقلال گنبد

۹) شهرداری هـمدان

۱۰)گل گهر سیرجان

۱۱)بانک صادرات ایران

۱۲) ارومدشت ارومیه

۱۳) پتروشیمی بندر امام (ماهشهر)