تبلیغات
wellcome to parkourite .به وبلاگ تخصصی پارکور خوش آمدید. به علت حجم زیاد وبلاگ تا لود کامل آن کمی صبر کنید PARKOUR ITE - تفاوت یوگا با سایر ورزش ها

آماده سازی روانی و تاثیر یوگا

الف ـ انگیزش

ب ـ اعتماد به نفس

ج ـ تمرکز

د ـ تصویرسازی ذهنی ( یادگیری )

ه ـ هدفمندی

۶ ـ کنترل

١. حفظ توجه و تمرکز:

قسمت اعظم استراتژی ورزشی بر مبنای توجه و تمرکز پایه ریزی شده است. برقراری تمرکز مستلزم سوگیری فکر به زمان حال است. در واقع همهِ وجود باید غرق همانجائی باشد که هست.

در رابطه با تاثیر یوگا در این زمینه کافی است اشاره شود که در مراحل هشتگانه یوگا، یک مرحله ( مرحله ششم ) به طور اخص به این امر تعلق دارد و آن مرحلهِ " دارانا " ست. در این بخش تکنیک های تمرکز فکر و تثبیت توجه قرار دارد. ضمن اینکه در هر بخش از یوگا، حتی در انجام حرکات بدنی، تمرکز و توجه همواره تاکید می شود.